Sarb Bvar

Belgische Vereniging voor Anesthesie en Reanimatie


Belgische Vereniging voor Anesthesie en Reanimatie

Vragenlijst allergie


 

 

Vragen over algemene anesthesie: gevolgen, mogelijke problemen, ...

Narcose en dementie

 • Vraag:

  Ik zou graag een vraag willen stellen over wat de invloed van narcose op het dementieproces? Hoe kan het dat het dementieproces dan nog verder achteruit gaat?

 • Antwoord Prof. Dr. E. Vandermeersch:

  Alhoewel er grote interindividuele verschillen kunnen zijn moet met pas rekening houden met verwardheid vanaf een hogere leeftijd (>60-70 jaar in mijn ervaring dan nog). Op jongere leeftijd kan het natuurlijk ook vooral bij voorbeschikking: alcoholici, labiele personen, vroegtijdige cerebrale aftakeling, druggebruik, enzovoort). Delirium komt in ongeveer 10-15% der gevallen na een algemene anesthesie bij oudere patiënten voor.

  Post-operatieve verwardheid kan veel oorzaken hebben. Farmaca toegediend voor en tijdens de operatie voor sedatie of slaap en pijnverdoving kunnen een rol spelen in relatie tot de soort, dosis en toedieningsduur. Het onthouden van medicatie die de patiënt thuis nam kan een rol spelen (vb: Benzodiazepines: Valium, Temesta, …). Verder is de ernst van de chirurgie en de algemene toestand voor en/of na de operatie belangrijk: bvb: hart-, long- en ademhalingsproblemen kunnen leiden tot o.a. zuurstofdesaturatie in het arterieel bloed en verwardheid. De algemene stress om een operatie te moeten ondergaan, de vreemde omgeving, de slapeloosheid kan een rol spelen. Een narcose komt natuurlijk nooit alleen dus blijft het moeilijk het aandeel van de middelen zelf voor anesthesie, van het anesthesie management los te filteren van de ziektetoestand de zwaarte van de chirurgische ingreep en de moeilijkheden bij het genezingsproces achteraf (infectie, pneumonie, onvoldoende eetlust, pijnbehandelingen, enzovoort).

  Post-operatieve neurocognitieve stroming (POCO) (of verergering t.o.v. de pre-operatieve toestand) worden gezien bij 10-50% der ouderen na een operatie en anesthesie (afhankelijk of het ging om een “gewone” operatie dan wel een hartoperatie waarbij de bloedstroom omgeleid wordt in het lichaam door bijv. een kunsthart). Dementie uitgelokt na chirurgie en anesthesie (d.w.z. als een nieuw vooraf niet aangekondigd gegeven) is echter uiterst zeldzaam. Hoe ouder hoe meer gevaar voor POCO en hoe minder die van voorbijgaande aard is.

  Het optreden van verwardheid kan de opnameduur verhogen en de intensiteit der benodigde zorgen opdrijven (meer kosten dus). Verder is het optreden van een delirium soms ook een teken aan de wand voor latere problemen (met meer zelfstandig thuis functioneren, opname in een home).

  Er wordt gespeculeerd dat de diepte van de narcose een invloed zou kunnen hebben op het neurologisch – mentaal functioneren achteraf met blijvend meer verminderde capaciteiten dan wanneer de spontane evolutie zou zijn maar iedere ziekte kan capaciteit teniet doen afhankelijk van de reserve die er was vóór de ziekte (of de operatie met anesthesie). Te oppervlakkige narcose is echter op andere vlakken ook niet goed. Anderen hebben dan weer beweerd dat er maar een tijdelijke ergere achteruitgang is maar dat later de mentale capaciteiten terug op het niveau komen als bij een spontane achteruitgang zou bereikt zijn op dat moment, weken of maanden na de operatie dan (een tijdelijk dipje dus). Het laatste woord is zeker nog niet gezegd, er zijn nog veel onduidelijkheden.

 


| 2004-2012 © BVAR|

| Reacties op de inhoud? Mail ons! | Laatste update: 2-02-2012 | Realisatie: Webberly |