logo AVU

Anesthesiediensten Vlaamse Universiteiten 

Algemene info 
De AVU organiseert de voortgezette opleiding voor de 1e en 2e jaars assistenten in de anaesthesiologie, in het kader van de wettelijke beschikkingen inzake de academisering van de specialisten vorming. Deze opleiding wordt georganiseerd door de vier Vlaamse universiteiten (KUL, UA, UG en VUB) en loopt over twee academiejaren. De opleiding wordt sinds het academiejaar 2013-2014 uitsluitend aangeboden via e-learning modules. 
Op het einde van het academiejaar moet de assistent van het 1e en het 2e jaar een schriftelijk voorexamen (meerkeuzevragen) afleggen. De kandidaten die niet slagen voor het schriftelijk voorexamen worden opgeroepen voor een mondelinge proef. Assistenten die niet slagen voor deze mondelinge proef kunnen zich opnieuw aanbieden om een examen af te leggen bij de Erkenningscommissie. 
Ook de voortgezette opleiding voor assistenten van het 3e, 4e en 5e jaar wordt via e-learning georganiseerd. Alvorens zij het finale examen voor erkenning in de erkenningscommissie kunnen afleggen, moeten zij bewijs leveren dat hun stageboekjes tot en met het derde jaar binnengebracht en goedgekeurd zijn door de erkenningscommissie.


Handboek 
Het gehanteerde basishandboek voor de beide opleidingsjaren is “CLINICAL ANESTHESIA” – by Paul G Barash; Bruce F Cullen; Robert K Stoelting.


Lesmateriaal 
De lessen van E-learning vindt u terug op:  http://zephyr.ugent.be Hiervoor is een login en paswoord vereist dat u kan aanvragen  rechts (midden) op de startpagina onder de rubriek “administratie, registratie”
Er is geen probleem met auteursrechten, op voorwaarde dat de bronnen vermeld zijn op de dia's. De geneesheer-specialist-in-opleiding heeft het recht te kunnen beschikken over al het lesmateriaal.

Elke lesgever stelt voor elke les 5 vragen met 5 stellingen naar het voorbeeld van het anesthesie-examen georganiseerd door de European Society of Anaesthesiology.  Deze stellingen worden door het AVU comité gecontroleerd en verwerkt tot de examenvragen. 

Examen
Zaterdag 25 mei 2019 in UCL in Brussel


AVU-commissie:

  • Prof. Dr. C. Missant (voorzitter)
  • Prof. Dr. L. Herregods
  • Prof. Dr. P. Wouters
  • Prof. Dr. J. Poelaert
  • Prof. Dr. M. Van de Velde
  • Prof. Dr. V. Saldien
  • Dr. D. Himpe